ภาพบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2555

ภาพบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2555

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฏาคม  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ โดยมีพราหมณ์มาประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการามจำนวน 9 รูป ณ หอประชุม D-HALL เมื่อเร็วๆ นี้