นักศึกษารับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่งระดับประเทศ

นักศึกษารับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่งระดับประเทศ

นายคนัสนันท์  สมตน  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องบทเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555  ณ เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่