คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการแกะสลัก ร้อยมาลัยและการทำขนมไทยต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐกินี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการแกะสลัก ร้อยมาลัยและการทำขนมไทยต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐกินี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับนายอาลฟา กงเด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล