กองศิลปวัฒนธรรมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชินี

กองศิลปวัฒนธรรมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชินี

กองศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการ”พระนครสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

  • การประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชินี   โดยจะมีการประกวดและคัดเลือกผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Bell Hall 1 ศูนย์การค้าสุพรีม  สามเสน กรุงเทพฯ  โปสเตอร์รายละเอียดการประกวด
  • ขอเชิญนักศึกษา มทร.พระนคร  เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม  มทร.พระนคร   ณ ห้อง Bell Hall 1 ศูนย์การค้าสุพรีม  สามเสน กรุงเทพฯ  (สำหรับนักศึกษามทร.พระนครเท่านั้น)   โปสเตอร์รายละเอียดการประกวด

***  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด และรับใบสมัครได้ที่  กองศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 ครึ่ง หรือ โทร. 02-281-0659  : FAX 02-281-0659  หมดเขตรับสมัคร  31  กรกฎาคม 2555

และนอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรมขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ในโครงการ “ราชมงคลพระนครภูมิใจ  สืบสานวัฒนธรรมไทย  แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์”