ภาพบรรยากาศการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มทร.พระนคร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย อ.บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย อดีตกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานที่ปรึกษา สถาบัน The Act. (ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น) มาบรรยายในเรื่องการประสานใจ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน เป้าหมายและเทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ work shop เพิ่มพลังชีวิต พิชิตคุณภาพ