กำหนดการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555  ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมไหว้ครู