ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๔  ณ  หอประชุม D – Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ในวันศุกร์ที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐  น. – ๑๒.๓๐  น.