ทดลองใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ทดลองใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

บริษัท พีพีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด ได้ส่งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทดลองใช้งาน สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ ผ่านโปรแกรม Internet Explorer ที่ http://edo250thai.engdis.com/rmutp

โดยสามารถเข้าระบบด้วย Username และ Password ดังนี้

Username: rmutp01 ถึง rmutp40
Password: rmutp01 ถึง rmutp40

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 241 6870-4, คุณสุนทร ปัดทุม 08 1841 8293, คุณวัชรา ธงชัย 08 3699 6207 และ e-mail market@edusoft.co.th, support@edusoft.co.th