กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2554

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

http://admis.rmutp.ac.th

ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2553  ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2554  และรับสมัครด้วยตนเองวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2554

Download: ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554