นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้อันดับ 2 ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้อันดับ 2 ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 12 ในวันที่ 27–28 สิงหาคม 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์(กรุงเทพฯ) โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งทั้งสิ้น 365 ทีม จากทั่วประเทศ โดย นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อทีม By part 1 และ By part 2 และได้คว้ารางวัลดังนี้

ทีม Bypart 1 ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 2 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา โดยมีค่าการประหยัด เชื้อเพลิงที่ 516.39 กม./ลิตร และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับโลก ณ เมืองเชียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีม Bypart 2 ได้รับรางวัลสถิติสูงสุด อันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา โดยมีค่าการประหยัดเชื้อเพลิงที่ 516.39 กม./ลิตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รูปประกอบจาก http://www.aphonda.co.th/2010/2010_page159.asp?id=2322