คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  • ร้านถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเอกสาร

 

  • ร้านค้า

ร้านค้า

 

  • ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม 

ร้านกาแฟและเครื่องดื่มอยู่อาคารปฏิบัติการ  อยู่ระหว่าวการดำเนินการก่อการก่อสร้าง

 

  • ห้องประชุมโชติเวช

S__6586384 ห้องประชุม (1) DSC_0685

 

  • ห้องปฏิบัติการอาหาร

ห้องปฏบัติการอาหารห้องปฏิบัติการอาหาร (5)ห้องปฏิบัติการอาหาร (3)

 

  • ตู้ ATM

ATMตู๋ ATM (1)