คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  • สนามบาสเกตบอล

DSC_7873

 

  • ห้องประชุม

 

DSC_6062 DSC_6063 DSC_6064

 

DSC_6059DSC_6058 DSC_6060

 

  • ห้องปฏิบัติการ

ห้องคอมพิวเตอร์ Maker

DSC_6120 DSC_6121 DSC_6123 DSC_6125

ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิค

DSC_6106 DSC_6107 DSC_6108 DSC_6109

ห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

DSC_6118 DSC_6119

ห้องคอมพิวเตอร์ทำ Pattern

DSC_6112 DSC_6113 DSC_6115 DSC_6116

 

  • ห้องเรียนทฤษฎี

DSC_7895 DSC_7897 DSC_7902 DSC_7905 DSC_7910 DSC_7912

 

  • ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

DSC_6249 DSC_6247