คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ร้านถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเอกสาร01ร้านถ่ายเอกสาร02 ร้านถ่ายเอกสาร03

 

  • ห้องประชุมราชพฤกษ์

ห้องประชุมราชพฤกษ์ 01 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 02 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 03

 

  • ตู้ ATM

ตู้เงินด่วน ATM03ตู้เงินด่วน ATM02 ตู้เงินด่วน ATM01